Regulament
Regulament
Regulament

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

„BEST DRIVER FORD TRUCKS COMPETITION”

 

 

SECTIUNEA I.           ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 

Concursul „ Best Driver Ford Trucks Competition” („Concursul”) este organizat de:

 • AIC TRUCKS S.A., o societate romana cu raspundere limitata, care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, Strada Italia, Nr. 1-7, nr. cadastral 1655/2, intabulat in cartea funciara nr.3283 Judet Ilfov, Romania, avand numar de inregistrare la Registrul Comertului Ilfov J23/2047/2017, cod unic de inregistrare 36125153, denumit in continuare ORGANIZATORUL,

 

In parteneriat cu VIASAT SYSTEMS S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Str. Zarii nr. 11, parter, Sector 5, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6887/2013, avand cod unic de inregistrare 18551045.

 

 

SECTIUNEA II.          TEMEIUL LEGAL

 

Concursul este organizat in conformitate cu prevederile legilor romane, si nu constituie o loterie publicitara in intelesul Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, astfel cum a fost ulterior modificata si completata.

Regulamentul oficial al Concursului („Regulamentul”) va fi disponibil gratuit in vederea consultarii de catre persoanele interesate la adresa www.comunitateafordtrucks.ro.

Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament.

 

 

SECTIUNEA III.         CONDITII DE PARTICIPARE

 

Fiecare participant la concursul “Best Driver Ford Trucks Competition” trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele cerinte:

 • sa detina permis de conducere auto pentru categoria C+E (categoria C pentru vehicule Constructii);
 • sa detina atestat profesional valabil;
 • sa detina un card de sofer pentru tahograf digital;
 • sa fie conducator auto al unui vehicul Ford Trucks din categoriile mentionate la Sectiunea IV pct. B din prezentul Regulament, care beneficiaza de serviciile de monitorizare GPS oferite de Viasat Systems SRL;
 • sa aiba acordul angajatorului sau pentru a se inscrie si participa la acest concurs in legatura cu activitatea de conducator auto al vehiculului Ford Trucks;

 

Daca un participant nu indeplineste vreunul dintre criteriile mai sus mentionate, acesta nu poate participa la prezentul Concurs. Concursul se adreseaza strict soferilor profesionisti persoane fizice, care indeplinesc cumulativ conditiile sus mentionate, iar nu companiilor la care acestia sunt angajati. Salariatii Organizatorului si rudele acestora pana la gradul IV inclusiv nu pot participa la Concurs.

 

SECTIUNEA IV.         ORGANIZAREA CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in urmatoarele etape, prezentate mai jos in ordinea cronologica a desfasurarii lor:

 

 • Inregistrare on-line pentru participare: 18.10.2021 – 05.11.2021
 • Desfasurarea competitiei: 08.11.2021 – 08.12.2021

 

 1. Inregistrare online

 

 

        Pentru a va inregistra trebuie:

 1. sa introduceti numele, prenumele, adresa de e-mail, numarul de telefon, compania pentru care lucrati, numarul permisului de conducere, seria sasiului autovehiculului pe formularul de inregistrare ce se regaseste pe pagina dedicata concursului: https://www.comunitateafordtrucks.ro/best-driver-competition
 2. sa bifati casuta care indica faptul ca sunteti de acord sa participati la Concurs;
 3. sa completati formularul de consimtamant cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale, acestea fiind necesare pentru a valida participarea dvs. la Concurs.
 4. sa confirmati adresa dvs. de e-mail si numarul de telefon pentru a fi contactat prin e-mail sau telefonic in procedura de dubla confirmare.

 

Dupa ce v-ati  inregistrat, veti fi contactat telefonic sau prin e-mail, pentru a confirma datele personale.

 

 1. Desfasurarea competitiei:

Participantii la Concurs vor fi impartiti in doua categorii, in functie de vehiculul condus:

 1. Sectiunea Autotractoare (F-Max, 1848T, 1842T)
 2. Sectiunea Suprastructuri (4142D, 3542D, 4142M, 3542M, 1833DC)

 

Selectie finalisti: pentru fiecare categorie vor fi selectati primii 4 clasati in functie de rezultatele criteriilor descrise mai jos.

Anuntul primilor 4 clasati pentru fiecare categorie va fi facut in data de 12.12. 2021, pe site-ul www.comunitateafordtrucks.ro

 

 

SECTIUNEA V.          Evaluarea de catre Organizator a rezultatelor Concursului

 

 1. CRITERII EVALUARE SECTIUNEA CAP TRACTOARE

 

-        Obiectiv – Calcularea celui mai bun punctaj al fiecarui participant raportat la criteriile de evaluare mentionate mai jos (mod conducere defensiv si economic).

-        Criterii evaluare prin raport transmis de catre Viasat Systems a datelor comunicate de echipamentul GPS instalat pe vehiculul condus de participant:

 1. a) Distanta parcursa.

        Acest criteriu este necesar pentru a putea stabili procentual criteriile de la “b” si “c”, precum si pentru eventuale departajari intre participantii care au punctaje egale, astfel cum se va mentiona mai jos.

 1. b) Distanta parcursa cu “Cruise control”.

        “Cruise control” permite setarea vitezei de deplasare de la 30km/h pana la 90 km/h. Odata cu activarea acestei optiuni sunt functionale si functiile EcoMode/Predictive.

        Peste 65% din timpul total de condus cu modul “cruise control” este baremul pentru aceasta functie.

 1. c) Numar actionari frana.

        Este un criteriu pentru un mod de conducere defensiv / anticipativ. Pentru a fi relevant, conditia este ca perioada masurata sa fie de o luna sau 10.000 km; 25% - reprezinta 25 de actionari pe suta de kilometri. Cu cat numarul se apropie de acest procent cu atat soferul are un stil de conducere anticipativ.

 

 1. CRITERII EVALUARE SECTIUNEA SUPRA STRUCTURI:

 

 • Obiectiv: Calcularea celui mai bun punctaj al fiecarui participant raportat la criteriile de evaluare mentionate mai jos (mod conducere defensiv si economic).

 

 • Criterii:
 1. a) Distanta parcursa

Acest criteriu este necesar pentru a putea stabili procentual criteriile de la pct. b), c) si d), precum si pentru eventuale departajari intre participantii care au punctaje egale, astfel cum se va mentiona mai jos.

 1. b) Distanta parcursa cu turatii in zona verde
 2. c) Distanta parcursa cu turatii peste zona verde

Cutia de viteze fiind manuala, criteriile de la pct. c) si d) (calculate procentual) demonstreaza modul in care soferul schimba vitezele (12).

 1. d) Numar actionari frana.

Este un criteriu pentru un mod de conducere defensiv / anticipativ. Pentru a fi relevant, conditia este  ca perioada masurata sa fie de o luna sau 10.000 km; 25% - reprezinta 25 de actionari pe suta de kilometri. Cu cat numarul se apropie de acest procent cu atat soferul are un stil de conducere anticipativ.

 

***

 

Pentru ambele categorii, datele tehnice utilizate pentru calcularea punctajului conform criteriilor de evaluare sus mentionate sunt cele care vor fi furnizate de echipamentul/sistemul de monitorizare ViaTruck instalat pe autovehiculul cu care participantul s-a inscris in Concurs.

Se va face o evaluare care ia in calcul conditiile din perioada in care vehiculul a fost condus.

De exemplu, modelul ia in considerare ce fel de vehicul a fost condus si identifica modul de conducere mai ales in traficul urban, pe drumuri de tara sau sosele, etc.

Rezultatele sunt de asemenea in-fluentate de perioada de timp petrecuta de sofer la volan in timpul Concursului. Adica daca punctajul unui sofer este egal cu al altuia, soferul care a condus mai mult timp/distanta mai mare parcursa va ocupa in clasament un loc inaintea celuilalt sofer cu punctaj egal dar care a condus mai putin timp/distanta mai mica parcursa.

 

Calcularea punctajului pe parcursul perioadei de concurs, conform criteriilor de evaluare mentionate mai sus, va fi realizata de catre o comisie formata din :

- Alexandru Troncota – Demo Driver in cadrul AIC Trucks

- Bogdan Costin - Reprezentant Viasat Systems

In urma evaluarii vor fi selectati primii 4 participanti clasati in functie de rezultatele criteriilor descrise mai sus pentru fiecare categorie.

Anuntul primilor 4 clasati pentru fiecare categorie va fi facut in data de 12.11.2021, pe site-ul www.comunitateafordtrucks.ro.

 

 

SECTIUNEA VI.         PREMII:

 

Premiile pentru primii 4 concurenti clasati din fiecare categorie vor consta in cate un voucher in valoare de 500 euro (cu TVA inclus) pentru servicii turistice furnizate de agentia de turism OVI TRAVEL (www.ovitravel.ro). Voucherul este nominal, netransmisibil, cu valabilitate de 12 luni de la data predarii si cuprinde orice tip de servicii turistice ce se afla in portofoliul agentiei. Voucherul poate fi folosit o singura data.

 

 

SECTIUNEA VII.       RESPONSABILITATE

 

Organizatorul Concursului va acorda premii participantilor care au fost desemnati castigatori, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. In cazul in care Organizatorul constata ca un participant la Concurs nu a indeplinit si/sau nu a respectat si/sau nu mai indeplineste si/sau nu mai respecta conditiile stipulate in prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce ar fi revenit respectivului Participant, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata acestuia.

 

Organizatorul nu va raspunde pentru situatia in care un participant nu este de acord cu modalitatea in care a fost evaluat. Organizatorul nu va raspunde pentru daune directe si/sau indirecte si/sau de orice alta natura.

Fiecare participant este integral si exclusiv raspunzator pentru respectarea tuturor normelor si prevederilor legale privind circulatia vehiculelor pe drumurilor publice, pentru modul in care conduce, pentru evitarea oricaror accidente si incidente, pentru respectarea tuturor reglementarilor legale aplicabile. Nimic din acest Regulament nu va fi interpretat si considerat ca fiind o recomandare pentru o anumita conduita sau stil de condus pentru participanti si nici nu va fi considerat a contine sfaturi sau sugestii privind o anumita conduita sau mod de conducere a autovehiculului. Organizatorul nu este responsabil pentru niciun fel de incidente, accidente sau orice alte evenimente, actiuni sau inactiuni produse de sau in care este implicat participantul la Concurs.

 

 

SECTIUNEA VIII.      PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Organizatorul are rolul de operator de date cu caracter personal in sensul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit, in continuare, „GDPR”).

 

Prin inscrierea la Concurs si prin comunicarea datelor cu caracter personal, participantul isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele sale cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului si sa fie prelucrate in vederea inregistrarii la concurs, derularii concursului, calcularii si validarii rezultatelor, atribuirii premiilor, pentru orice alte scopuri legate de organizarea si desfasurarea concursului, precum si al indeplinirii de catre Organizator a oricaror obligatii legale.

 

Aceasta prelucrare se bazeaza in mod legitim pe dispozitiile Art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR, respectiv consimtamantul exprimat de persoana vizata pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

 

Daca nu va doriti ca Organizatorul sa prelucreze datele cu caracter personal, va rugam sa nu va inscrieti in Concurs si sa nu transmiteti catre noi solicitari, date si/sau documente care contin date cu caracter personal. In absenta prelucrarii datelor cu caracter personal, nu va veti putea inscrie pentru participarea la Concursul organizat de noi.

 

De asemenea, chiar daca nu va inscrieti in Concurs, insa transmiteti Organizatorului solicitari sau intrebari cu privire la Concurs, datele cu caracter personal vor fi prelucrate exclusiv pentru a raspunde solicitarilor si intrebarilor adresate.

 

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal pentru verificarea indeplinirii conditiilor de inscriere in concurs, asa cum sunt ele prevazute in Regulament, in urmatoarele scopuri:

 • Inscrierea si validarea inscrierii in concurs;
 • Derularea concursului, calcularea si validarea punctajelor;
 • Desemnarea si validarea castigatorilor;
 • Atribuirea premiilor (inclusiv furnizarea informatiilor necesare pentru livrarea premiului, completarea si semnarea procesului-verbal de predare-primire);
 • Respectarea si executarea Regulamentului oficial al concursului;
 • Asigurarea unei comunicari eficiente intre Organizator si participant, prin oferirea unui raspuns la intrebarile si solicitarile referitoare la concurs, daca este cazul;
 • Indeplinirea obligatiilor fiscale si financiar-contabile ale Organizatorului; dovada acordarii premiului catre organele fiscale de control;
 • Arhivarea documentelor concursului;
 • Solutionarea oricaror solicitari/sesizari/plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea concursului, respectiv cu acordarea premiilor;
 • Constatarea sau apararea unor drepturi si interese in fata instantelor de judecata sau in fata unor institutii/autoritati competente sa desfasoare proceduri judiciare sau administrative;
 • Indeplinirea oricaror obligatii legale impuse Organizatorului;

 

Datele prelucrate.

Organizatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal pe care participantul le va comunica/furniza in mod direct, fie la procesul de inregistrare in Concurs, fie in orice alt moment si prin orice alta modalitate, precum si date furnizate de echipamentul GPS instalat pe autovehiculul cu care participantul se inscrie in Concurs:

 • Numele si prenumele;
 • Adresa de domiciliu/resedinta
 • Adresa de e-mail;
 • Numarul de telefon mobil;
 • Locul de munca;
 • Numarul permisului de conducere si categoria;
 • Datele furnizate de echipamentul GPS instalat pe autovehicul, in masura in care astfel de date ar putea contine date personale (precum ruta/distanta parcursa de autovehicul, localizare, etc);


Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Organizatorul pastreaza datele personale atat timp cat este necesar indeplinirii scopului pentru care au fost colectate, respectiv respectarea si executarea Regulamentului Concursului.

Datele cu caracter personal ale participantilor vor fi pastrate pe durata Concursului, urmand ca acestea sa fie sterse din bazele de date ale Organizatorului dupa implinirea unui termen de maxim 3 (trei ani) de la finalizarea Concursului, cu exceptia cazurilor in care pentru indeplinirea unor obligatii legale ori a unor interese legitime ale Organizatorului sunt necesare durate mai mari de pastrare. In aceste din urma situatii, daca este cazul, dupa implinirea duratei necesare conform scopurilor mentionate, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi sterse din evidenta Organizatorului si/sau vor fi luate masuri pentru anonimizarea acestora, astfel incat identificarea participantilor in baza acestora sa nu mai fie posibila.

 

Modalitatea de prelucrare. Cui dezvaluim datele tale cu caracter personal.

Organizatorul va colecta si prelucra datele personale numai in scopurile si modalitatile declarate.

Datele prelucrate sunt stocate pe servere aflate in Romania si in Uniunea Europeana. Nu transferam datele catre persoane dintr-un stat tert (din afara Spatiului Economic European – SEE).

 

Organizatorul nu va transfera catre terti datele personale colectate si stocate in baza de date, cu exceptia partenerilor nostri (furnizori de servicii, inclusiv servicii de curierat rapid, furnizori de sisteme IT, parteneri, contabili, avocati, auditori, experti, consultanti marketing, etc), cu care am incheiat contracte in acest sens si care se obliga sa indeplineasca aceleasi cerinte cu privire la confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter personal si sa le prelucreze exclusiv in scopurile determinate de organizatia noastra. In aceste conditii, datele vor fi dezvaluite numai in masura in care o asemenea dezvaluire este necesara.

De asemenea, vom putea dezvalui datele unor terte parti in urmatoarele situatii

 • daca avem consimtamantul pentru o astfel de dezvaluire;
 • catre organele statului, in situatia in care exista o cerere expres transmisa din partea acestora si legea o impune ori daca exista in sarcina noastra obligatii impuse de lege cu privire la securitatea nationala, prevenirea sau combaterea unei activitati ilegale;
 • daca dezvaluirea este necesara pentru protejarea bunurilor, drepturilor si persoanelor ori pentru a raspunde si a ne apara impotriva unei reclamatii;

 

Drepturile persoanei vizate.

Conform legislatiei in materie, aveti urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor dvs cu caracter personal:

 • Dreptul de a fi informat;
 • Dreptul de acces la date ;
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete;
 • Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal. Totusi, va rugam sa aveti in vedere ca pot exista si alte situatii in care datele nu vor putea fi sterse (spre exemplu, daca datele tale sunt prelucrate pentru indeplinirea unor obligatii legale ori pentru constatarea sau apararea unui drept in justitie);
 • Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor;
 • Dreptul la portabilitatea datelor;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata;
 • Dreptul de a retrage oricand consimtamantul dat in vederea opririi prelucrarii datelor. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului acordat inainte de retragere;
 • Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere daca considerati ca prelucrarea datelor conduce la incalcarea prevederilor GDPR.

 

Ne puteti contacta oricand pentru exercitarea acestor drepturi, prin urmatoarele modalitati:

 • Prin transmiterea unui e-mail la adresa office@aicsn.ro
 • Prin transmiterea unei cereri scrise, semnata, prin posta/curier, la adresa sediului social al Organizatorului;

 

Daca sunteti nemultumit cu privire la raspunsul oferit de Organizator la solicitarea adresata, aveti dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere si de a va adresa instantelor de judecata.

 

 

SECTIUNEA IX.         PROCEDURA DE SOLUTIONARE A RECLAMATIILOR

 

Toate reclamatiile legate de desfasurarea Concursului trebuie sa fie formulate in scris si transmise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire la sediul social al Organizatorului (AIC TRUCKS S.A., cu sediul in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, Strada Italia, Nr. 1-7, Judet Ilfov, Romania) cu mentiunea „Reclamatie Concurs".

Reclamatia trebuie sa contina datele de identificare a participantului, adresa si datele de contact ale participantului, motivul reclamatiei impreuna cu justificarea lui si semnatura participantului.

Reclamatiile pot fi depuse cel mai tarziu in termen de 14 (paisprezece) zile de la data producerii faptei cu privire la care se face plangerea. Plangerile depuse dupa aceasta data nu vor fi analizate de Organizator.

Reclamantia se va solutiona in termen de maximum 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la primire. In cazul in care contestatorul va fi nemultumit de decizie, se va incerca rezolvarea contestatiei pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele competente.

 

 

SECTIUNEA X.          DISPOZITII FINALE

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament in orice moment, pentru motive obiective, cu conditia respectarii drepturilor dobandite de Participanti pana la momentul modificarii si cu conditia notificarii acestora in prealabil. Materialele publicitare ale Concursului au doar caracter informativ.